ENERGY EFFICIENCYGlazing Systems

Windows, skylights, vents, and glass portions of doors helps to control solar heat loss and gains runway heading towards.

ENERGY EFFICIENCYVentilation

An energy recovery ven­ti­la­tion system provides con­trolled ven­ti­la­tion and minimizes energy loss change management inside.

ENERGY EFFICIENCYHeating and Cooling

Incor­po­rat­ing energy efficient measures into a build­ing’s heating and cooling system, into maintenance activities.
https://vabul.com/wp-content/uploads/2022/02/vabul-estate-2.png
ул. Димчо Дебелянов №7, гр. София
sales@vabul.com

Последвайте ни:

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

От стартирането на дейността на фирмата през 2015 сме изградили над 4 жилищни комплекса с магазини и гаражи на територията на град София. Създали сме домове на над 180 семейства, като се водим по нашите три основни принципа – Качество, Комфорт и Стил